Odszedł na wieczną służbę

Mł. kpt. w st. spocz. Jerzy Kieler służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 1980 roku podejmując naukę jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu, w 1982 roku wstąpił w szeregi Zawodowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, a po powołaniu Państwowej Straży Pożarnej, kontynuował służbę w strukturach Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej i od 1999 roku (po reformie administracji) w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu. Przez wiele lat zajmował stanowiska w pionie kontrolno – rozpoznawczym, a w 1994 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta. 20 grudnia 2006 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W służbie dał się poznać jako osoba kompetentna i bardzo życzliwa dla współpracowników. Poprzez udział w rozpoznawaniu zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, miał bezpośredni udział w zabezpieczeniu przeciwpożarowym powiatu bolesławieckiego. Wielokrotnie brał udział i kierował działaniami ratowniczymi, szczególnie podczas dużych pożarów leśnych (m.in. 1992 roku w Kuźni Raciborskiej). Współtworzył Krajowy System Ratowniczo –  Gaśniczy w powiecie. Był też inicjatorem i głównym organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym. Tą działalność realizował również społecznie, będąc emerytem, w ramach członkostwa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Współpracował z władzami samorządowymi  oraz licznymi bolesławieckimi instytucjami, służbami i stowarzyszeniami. Wspomagał działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, honorowego krwiodawstwa i sportu osób niepełnosprawnych, z którymi z zapałem grał w tenisa stołowego. Blisko współpracował z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Mechanicznych. Był członkiem i aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP.

 

Odznaczony:

  • przez Prezydenta RP w 2001 roku „Złotym Krzyżem Zasługi
  • przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2013 roku Srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
  • przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego ZOSPRP w 2000 roku – Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.