Wzmocnienie potencjału ratowniczego KSRG w powiecie bolesławieckim.

Wzmocnienie potencjału ratowniczego KSRG w powiecie bolesławieckim.

            W dniu 15.10.2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu nastąpiło uroczyste przekazanie do użytkowania nowego sprzętu ratowniczego.

            Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski w imieniu strażaków i ratowników OSP przywitał na zbiórce zaproszonych gości w osobach:

– Pana Piotra Romana – Prezydenta Miasta Bolesławiec,

– Pana Andrzeja Dutkowskiego – Wójta Gminy Bolesławiec,

– Pana Mirosława Haniszewskiego – Wójta Gminy Warta Bolesławiecka,

– Pana Jarosława Kowalskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec,

– druha Zbigniewa Bożęckiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bolesławcu

Prezydent Miasta Bolesławiec przekazał bolesławieckim strażakom dwa aparaty ochrony układu oddechowego z zapasowymi butlami kompozytowymi o łącznej wartości darowizny 16 tys. zł..

            Wójt Gminy Bolesławiec dokonał przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na przyczepie transportowej oraz sań lodowych i dodatkowego wyposażenia do działań z zakresu ratownictwa wodnego. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 60 tys. zł. Zakup sfinansowany został ze środków własnych Gminy Bolesławiec (30 tys. zł), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (15 tys. zł.) oraz dotacji KG PSP ze środków finansowych z wpływów ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia 14,5 tys. zł.

            Wójt Gminy Warta Bolesławiecka poinformował, że najbliższym czasie przekaże druhom z Warty Bolesławieckiej zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o wartości 70 tys. zł., których dostawa nastąpi na przełomie października i listopada br. Zakup sfinansowany zostanie ze środków własnych Gminy Warta Bolesławiecka (20 tys. zł.), dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (29 tys. zł.), dotacji KG PSP ze środków finansowych z wpływów ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia (11 tys. zł.) oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (10 tys. zł.). W dniu 15.10. br. dh z OSP w Warcie Bolesławieckiej przeszkoleni zostali z obsługi i eksploatacji zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych użytkowanych przez JRG w Bolesławcu.

Łącznie w 2018 roku ze środków pochodzących z dofinansowania KSRG z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz wkładów własnych samorządów gminnych, w powiecie bolesławieckim strażacy ochotnicy pozyskają sprzęt o wartości ok. 200 tysięcy złotych.

Ponadto w 2018 r. samorządy Miasta Nowogrodziec oraz Gmin Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica i Warta Bolesławiecka poprzez fundusz wsparcia PSP przekazały łącznie kwotę 30 tys. zł. na zakup specjalistycznej ultradźwiękowej myjki i suszarki do masek aparatów powietrznych. Wymienione urządzenia wykorzystywane będą do bieżącej konserwacji sprzętu układu oddechowego na wyposażeniu PSP w Bolesławcu oraz jednostek OSP z terenu powiatu bolesławieckiego.

Tegoroczne zakupy z pewnością były wydatkami celowymi, które uzasadnia Ilość podejmowanych interwencji przy pożarach oraz zadymieniach w budynkach mieszkalnych. Zakupy nowych aparatów powietrznych i urządzeń do konserwacji masek dla KP PSP w Bolesławcu niezbędne są do bezpiecznych warunków służby strażaków JRG  i OSP działających w przestrzeniach zadymionych oraz w narażeniu na kontakt z tlenkiem węgla. Łódź ratownicza przydatna będzie ratownikom OSP w Trzebieniu w przypadkach podejmowania interwencji na licznych akwenach powiatu bolesławieckiego w tym na terenie gminy Bolesławiec jak m.in. na żwirowniach w Bolesławicach i Krępnicy. Natomiast zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych druhowie z OSP w Warcie Bolesławieckiej z pewnością niejednokrotnie wykorzystają przy licznych kolizjach i wypadkach na drogach powiatu bolesławieckiego.

Komendant Powiatowy PSP w imieniu swoim, strażaków oraz wszystkich osób którym  niesiona jest pomoc, podziękował wójtom oraz prezydentowi za dostrzeganie potrzeb finansowania jednostek ochrony ppoż. Samorządowcy w swoich  krótkich wystąpieniach życzyli strażakom by użytkowali przekazany sprzęt tylko na ćwiczeniach, a jak najrzadziej zmuszeni byli korzystać z niego w działaniach ratowniczych.