Katastrofa budowlana

Dn. 29 stycznia 2019 r. przed godziną 7:20 doszło do zawalenia się części ściany szczytowej budynku usytuowanego przy drodze powiatowej – m. Patoka. Okazało się, że budynek ten był od dłuższego czasu niezamieszkały. Stwierdzono także, że co najmniej kilka miesięcy wcześniej w budynku tym doszło do pożaru. Osłabione przez pożar krokwie, narażone na wielomiesięczne oddziaływanie warunków atmosferycznych, nie utrzymały konstrukcji dachu i doszło do wypchnięcia części ściany szczytowej. Jej elementy spadły na drogę powiatową.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, sprawdzili czy w budynku nie znajdują się osoby postronne. Policja wspólnie ze strażakami wstrzymała ruch na drodze w czasie prowadzenia działań. W celu usunięcia zagrożenia dalszym zawalaniem się konstrukcji na drogę, dokonano częściowej rozbiórki budynku. Z drogi usunięto cegły i elementy konstrukcji dachu. Ze strażakami współpracował Wójt Gminy Gromadka – m. in. zorganizował koparkę w celu pomocy w rozbiórce budynku, a także: przedstawiciele Zarządcy Drogi Powiatowej, Powiatowy Nadzór Budowlany.

Działania trwały 3 godziny. W działaniach brały udział zastępy z JRG Bolesławiec, JRG Chojnów, OSP Różyniec, OSP Wierzbowa, OSP Krzyżowa.