Pożar budynku wielorodzinnego w Czernej

Ok godz. 20, w dniu 3 września 2020 roku dyżurny SK KP PSP w Bolesławcu drogą radiową otrzymał informację od naczelnika OSP KSRG w Czernej, że wyjeżdżają dwoma zastępami do pożaru budynku wielorodzinnego. Pożar dachu widoczny był z remizy OSP. Do zdarzenia zadysponowano dodatkowo trzy zastępy z JRG Bolesławiec i wszystkie jednostki OSP z gminy Nowogrodziec, w tym dwie drabiny mechaniczne. Po 2 minutach od zgłoszenia prowadzone były już działania ratowniczo – gaśnicze, a z budynku ewakuowano 16 osób. Po upewnieniu się, że w budynku nie było już osób i odłączono prąd, podano dwa prądy gaśnicze wody, w tym jeden na trzeciej kondygnacji. Ze względu na zagrożenie dla życia ratowników powodowane walącym się dachem, wycofano z budynku rotę gaśniczą, a działania gaśnicze kontynuowano podając wodę z koszy drabin. Takie działania pozwoliły na ugaszenie pożaru więźby dachowej, co z kolei pozwoliło na ponowne wprowadzenie rot gaśniczych do środka budynku i dogaszanie zarzewi pożaru. Jednocześnie prowadzone były prace rozbiórkowe poszycia dachu i dogaszanie elementów drewnianych konstrukcji dachu. Ze względu na konstrukcję budynku (drewniane stropy) doszło do znacznego jego uszkodzenia poprzez zalanie niższych kondygnacji, dlatego w dalszej fazie działania skupiono na ewakuacji mienia. Przybyły na miejsce zdarzenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował mieszkańców o nałożeniu decyzji o zakazie użytkowania obiektu. W celu ograniczenia dalszych szkód przykryto dach plandekami.