Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu

bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski

tel. (75) 644 33 00


  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu

bryg. mgr Piotr Pilarczyk 

tel.: (75) 644 33 00