Przetargi

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ogłasza przetargi na:

Dostawę pojazdów: lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz dwa lekkie samochody operacyjne.

Ogłoszenie nr 598730-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.
SIWZ_PTT.2370.2.2020
SIWZ_PTT.2370.2.2020
ZAŁ.1_Formularz ofertowy
ZAŁ.2a_OPZ_operacyjny_SUW
ZAŁ.2b_OPZ_operacyjny
ZAŁ.2c_OPZ-dostawczy
ZAŁ.3_Oświadczenie wykluczenie
ZAŁ.4_Oświadczenie warunki udziału
ZAŁ.5_Projekt umowy
ZAŁ.6_Oświadczenie grupa kapitałowa
ZAŁ.7_Wykaz dostaw

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert – PTT.2370.2.2020

Informacja o wyborze oferty –PTT.2370.2.2020

 

Dostawę pojazdu: lekki samochód typu mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą.
Ogłoszenie nr 598858-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.
SIWZ_PTT.2370.3.2020
SIWZ_PTT.2370.3.2020
ZAŁ.1_Formularz ofertowy
ZAŁ.2_OPZ
ZAŁ.3_Oświadczenie wykluczenie
ZAŁ.4_Oświadczenie warunki udziału
ZAŁ.5_Projekt umowy
ZAŁ.6_Oświadczenie grupa kapitałowa
ZAŁ.7_Oświadczenie o wykonanych dostawach

Odpowiedź nr 1 na zapytanie do SIWZ

Odpowiedź nr 2 na zapytanie do SIWZ

Odpowiedź nr 3 na zapytanie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert – PTT.2370.3.2020

Informacja o wyborze oferty – PTT.2370.3.2020