Podstawowe strażaków ratowników OSP – 2018

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (w tym szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego i test w komorze dymowej); w dniach od 10.03 do 19.05.2018 r.

 

Grafik szkolenia

 

Egzamin odbył się zgodnie z planem. Gratulujemy strażakom ! Do zobaczenia w akcji !Informacje wcześniejsze

Szkolenie w toku – niżej prezentujemy zdjęcia.

Test w komorze dymowej odbędzie się w dn. 07.04.2018 r. o godzinie 10:00. Miejsce przeprowadzenia testu: Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa nr 20. Dojazd we własnym zakresie.

Obowiązuje pełne umundurowanie bojowe (hełm, nomex, rękawice, buty bojowe) i dodatkowo obuwie sportowe. Należy posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.


Pilnie prosimy o telefoniczną informację chęci przystąpienia do szkolenia – nr telefonu do Wydziału Operacyjnego Komendy: 75 644 33 14. Dokumentację można składać później, tj. do dnia 9 marca 2018.

Najważniejszym elementem odpowiedniego przygotowania do szkolenia jest uzyskanie skierowania wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku – wzór można pobrać  tutaj  lub wersję edytowalną tutaj.

 

Uwaga !

Dokumenty:

   – skierowanie,

   – zaświadczenie lekarskie,

   – ubezpieczenie,

   – kartę szkolenia wstępnego z zakresu bhp,

należy składać do wydziału operacyjnego tut. komendy najpóźniej do dnia 09 marca br. Złożone później nie będą rozpatrywane, a słuchacz nie zostanie dopuszczony do zajęć.

 

Jednym z warunków koniecznych do ukończenia szkolenia będzie zaliczenie testu w komorze dymowej. Planowany termin to 7 kwietnia. Miejsce tego zaliczenia zostanie podane na zajęciach.

Egzamin kończący szkolenie zostanie przeprowadzony w dniu 19.05.2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu, tel.: 75 644 33 00 – prosić o połączenie z wydziałem operacyjnym.