Szkolenia 2018

W roku 2018 zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bolesławieckiego.

Plan szkoleń dla OSP w 2018 r.:

 

kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP w dniach 24.02 do 04.03.2018 ;

podstawowe strażaków ratowników OSP (w tym: szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego i test w komorze dymowej); w dniach od 10.03 do 19.05.2018 ;

ratownictwo techniczne dla strażaków ratowników OSP (tylko dla strażaków OSP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe wg zasad obowiązujących przed rokiem 2016); w dniach od 26.05 do 03.06.2018;

podstawowe strażaków ratowników OSP (w tym: szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego i test w komorze dymowej); w dniach od 07.07 do 22.07.2018; Uwaga – szkolenie w systemie codziennym !

 

Wg powyższych zamierzeń w ostatnim dniu każdego ze szkoleń odbywać się będą egzaminy.

Plan będzie ulegał niewielkim korektom. O zmianach będziemy informować.

Warunki przyjęcia znajdują się tutaj .

 

Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu, tel.: 75 644 33 00.