Szkolenie – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – część teoretyczna – odbyło się w dn. 30 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje – tel. 75 644 33 00 – wydział operacyjny.