Szkolenia – zasady

Ponieważ od roku 2016 weszły do stosowania nowe „Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, zmieniły się także warunki przyjęć na określone szkolenia.

Warunki przyjęcia na szkolenia wg nowych zasad:

 

szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

kandydat na szkolenie powinien posiadać:

– skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku – wzór można pobrać niżej: 

lub wersję edytowalną ,

– wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

 

szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

kandydat na szkolenie powinien posiadać:

– skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku – wzór można pobrać niżej: 

lub wersję edytowalną ,

– wiek – nie przekroczone 65 lat,

– prawo jazdy co najmniej kat. B,

– potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku;

 

szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP) dla członków OSP

kandydat na szkolenie powinien posiadać:

– skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku – wzór można pobrać  niżej: 

lub wersję edytowalną ,

– wiek – nie przekroczone 65 lat,

– minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,

– potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku;

 

szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych

kandydat na szkolenie powinien posiadać:

– skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku – wzór można pobrać niżej: 

lub wersję edytowalną ,

– wiek – nie przekroczone 65 lat,

– potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku;

 

szkolenie Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

kandydat na szkolenie powinien posiadać:

– skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku – wzór można pobrać niżej: 

lub wersję edytowalną ,

– wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat,

– obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym,

– potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań,

– potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.

 

 

Obecnie z nowymi „Zasadami …” można się zapoznać tutaj.