Odbiór obiektu

Zgłoszenie obiektu do odbioru

 

Poniżej zamieszczono formularz zgłoszenia budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Do pobrania dostępny jest także wykaz dokumentów, które wymagane będą w trakcie prowadzonych czynności odbiorowych. Skompletowanie dokumentów w kolejności zgodnej z wykazem ułatwi postępowanie i skróci czas odbioru budynku.

Jeżeli projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Komendant Powiatowy PSP może odstąpić od zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, co nie zwalnia jednak właściciela i projektanta od przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.