Związek emerytów

Uwaga – aktualizacja z dnia 04.04.2019 (zmiany w godzinach itp)
Tradycyjnie obchody Dnia Strażaka odbędą się 4 maja (sobota).
W programie:
– msza święta w Ocicach godz. 11:00;
– uroczysty apel w Ocicach godz. 12:15;
– obiad strażacki godz. 12:45.
– uroczystości połączone z włączeniem OSP Ocice do KSRG (oczywiście w Ocicach).
Przewidujemy możliwość zabawy tanecznej w godzinach wieczornych. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się. Składkę w wysokości 35 zł (w terminie do 23 kwietnia) proszę przekazać Panu Kazimierzowi Pająkowi (w sklepie).

Dalsze informacje

 

Informacje wcześniejsze

Ustalono stały harmonogram spotkań związku, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 17:00 w tut. Komendzie (od lutego).

Niżej proponowane możliwości wypoczynku, wycieczek, spotkań, wczasów itp.:

Deklaracja członkostwa w związku: