Związek emerytów

Informacja z dn. 04.07.2019 r.

Informacje wcześniejsze:

Harmonogram spotkań związku – każda ostatnia środa miesiąca – godzina 17:00 w tut. Komendzie.

Dalsze informacje

 

Informacje wcześniejsze

Ustalono stały harmonogram spotkań związku, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 17:00 w tut. Komendzie (od lutego).

Niżej proponowane możliwości wypoczynku, wycieczek, spotkań, wczasów itp.:

Deklaracja członkostwa w związku: