Związek emerytów

Obowiązuje nowy Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Ustaliliśmy nowy harmonogram spotkań związku tj każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Pierwsze spotkanie w 2020r odbędzie się 13 stycznia i będzie to zebranie sprawozdawcze.

Informacja z dn. 04.07.2019 r.

Inne informacje:

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego:

Deklaracja członkostwa w związku: