Związek emerytów

UWAGA !

Ustalono stały harmonogram spotkań związku, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 17:00 w tut. Komendzie (od lutego).

Niżej proponowane możliwości wypoczynku, wycieczek, spotkań, wczasów itp.:

Deklaracja członkostwa w związku: