Związek emerytów

 


Informacje wcześniejsze

Obowiązuje nowy Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustaliliśmy nowy harmonogram spotkań związku tj każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Pierwsze spotkanie w 2020 r. odbędzie się 13 stycznia i będzie to zebranie sprawozdawcze.

Inne informacje:

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego:

Deklaracja członkostwa w związku: